De producten die door Traktootje worden verkocht, zijn niet eetbaar en
uitsluitend voor uitwendig gebruik.

De kaarsen die verkocht worden door Traktootje, zijn bij gebruik
op eigen verantwoording van de klant. Kaarsen dienen altijd onder toezicht
gebruikt te worden.

Vanaf het moment dat de producten in eigendom zijn van de klant,
kunnen er geen rechten worden ontleend aan Traktootje, bij
eventueel geleden schade. De producten voor kinderen dienen onder
toezicht van een volwassene te worden gebruikt.